1 2 3
  • สินค้า >> ขายดี
  • ชื่อสินค้า : ห้องอบสี

    รหัสสินค้า : ATT-200

    รายละเอียด : ห้องอบ พ่น สี ใช้ใน อู่รถยนต์ ขนาด ห้อง  ภายใน 6900 x 3900 x 2700 มม  L x W x Hขนาด ห้อง ภายนอก 7000 x 5350 x 3400 มม L x W x Hประตูใหญ่ 3 บาน แบบพับ ขนาด 3000 x 2650 มม W x Hประตูเลก็  1 บาน             ขนาด 650 x 1800 มม W x H

    โบวชัวร์ : ดาวน์โหลด